Calendar

December 8 (Sat) CALLING SLOVENIAN SCHOOL ALUMNI! Any Alumni of St. Mary Slovenian School who would like to participate in the operetta “Miklavž Prihaja” (St. Nicholas is Coming) on Saturday, December 8th, are asked to contact John Nemec at 216-541-7243 or janeznemec@aol.com, as soon as possible.

KLIČEMO ABSOLVENTE SLOVENSKE ŠOLE! Vsak absolvent Slovenske šole Marije vnebovzete, ki bi rad sodeloval v operetti “Miklavž prihaja” v soboto 8. decembra, prosimo naj pride v stik z Janezom Nemec na 216-541-7243 čimpreje.

December 14 & 15 KROFE SALE. The St. Mary’s Church Altar Society will be making krofe for the Christmas holidays on Friday and Saturday, December 14th & 15th. Friday is orders only by calling Tillie Spehar at 440-585-2299. Saturday krofe may be purchased in the parish hall beginning at 9:00 a.m.

KROFI. Oltarno društvo bo prodajalo krofe za Božične praznike v petek in soboto 14. in 15. decembra. V petek so samo pred naročila, zato kličite Tillie Spehar na 440-585-2299, v soboto lahko kupite krofe v župnjiski dvorani od 9:00 ure zjutraj.

December 15 (Sat) STAJERSKI-PREKMURSKI CLUB BOŽIČNICA December 15th in the parish hall beginning at 6:00 p.m. All club members and their families are welcome. ŠTAJERSKI – PREKMURSKI KLUB ima svojo Božičnico to
soboto 15. decembra v župnijski dvorani ob 6:00 zvečer. Vsi člani in njihove družine lepo vabljeni.

December 16 (Sun) BELOKRANJSKI CLUB BOŽIČNICA  December 16th at 1:00 p.m. in the parish hall. All members are welcome to attend. BELOKRANJSKI KLUB ima tudi Božičnico naslednjo nedeljo 16. decembra ob 1:00 popoldan v župnijski dvorani. Vsi člani so lepo vabljeni.