Dobrodošli doma 2019

PROSIMO SEVEDA, DA VABILO POSREDUJETE TUDI SVOJIM SODELAVKAM IN SODELAVCEM, ŠTUDENTKAM IN ŠTUDENTOM, OBJAVITE… !

Dr. Zvone Žigon

Vodja sektorja za Slovence po svetu /
Head of division for Slovenians in the World

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu /
Government’s Office for Slovenians Abroad
Erjavčeva 15, SI-1000 Ljubljana

tel: +386 (0)1 230 80 11 fax: +386 (0)1 230 80 17
www.uszs.gov.si

 

dobrodosli doma

Comments are closed.