Goreči Škof

SKOF

FILM “GOREČI ŠKOF” about Slovenian Bishop Anton Vovk and candidate for sainthood, will be  shown in the school cafeteria next Sunday, August 13th at 11:30 a.m. This film is the work of Director David Sipoš who captures not only the tragic attempt to set Bishop Vovk on fire in Novo Mesto by agents of the communist regime after World War II, but his burning dedication to the Church and people of Slovenia. Join us next Sunday for this film presentation. Coffee and donuts will also be served.

FILM “GOREČI ŠKOF” o slovenskem škofu Antonu Vovku in svetniškemu kandidatu bo predstavljen v šolski dvorani v nedeljo 13. avgusta ob 11:30 dopoldan. Film je delo direktorja Davida Sipoš. On ni ujel samo tragični poizkus zažgati škofa Vovka v Novem mestu od agentov komunisticnega režima po II Svetovni vojni, ampak tudi njegovo gorečo posvetitev Cerkvi in slovenskemu ljudstvu. Lepo vabljeni.

Comments are closed.