New Years Eve Slovenska Pristava

New Years Eve again at Pristava
happy-new-year-2017

The Board of Slovenska Pristava cordially invites members and friends for a New Years Eve celebration on December 31, 2016. Doors at the Laushe Hall will open at 6:30 pm, dinner starts at 7:30 pm. Reservations the dinner are $35. Please call 440-537-1941 no later than 12/26.
A buffet style champagne dinner will be served by Joe Tavčar and staff.  Sausage and kraut will be available after midnight. Our popular Pristava musicians will provide entertainment throughout the evening. A cash bar with regular pristava prices will be available.
In case of bad weather the party will be moved to St. Mary’s Hall in Collinwood.

Sivestrovanje na Slovenski pristavi

Odbor Slovenske pristave vabi vse člane in prijatelje na Silvestrovanje 31. Decembra v Lausche-tovi dvorani na Pristavi. Začetek ob 6:30, večerja ob 7:30. Cena večerje $ 35 in za rezervacijo pokličite 440-537-1941 najkasneje do 26. decembra.
“Buffet style” večerjo bo pripravil Jože Tavčar, šampanjec ob polnoči in prigrizek preden odidete domov.
Za ples in prijetno poslušanje poskrbijo Pristavski muzikantje. Točilnica bo ponudila pijače za gotovino.
V primeru slabega vremena bo zabava v dvorani Marije vnebovzete v Collinwoodu.

Comments are closed.